3x ATAK sprej proti štěnicím a švábům

Kód: 429
Akce Tip
Značka: AgroBio Opava
585 Kč
Skladem

Výhodné balení

 

ATAK Sprej proti štěnícím a švábúm je přípravek určený k hubení štěnic a švábů a také jiného lezoucího hmyzu.

Balení přípravku vystačí na postřik 8 m2 plochy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

POUŽITÍ: ATAK Sprej proti štěnícím a švábúm je přípravek určený k hubení štěnic a švábů a také jiného lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Hotový k použiti. Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.

Balení přípravku (400ml) vystačí na postřik 8 m2 plochy.

Před použitím protřepejte nádobu s přípravkem. Postřik provádějte ze vzdálenosti 20–30 cm tak, aby byly důkladně přípravkem pokryty plochy (např. zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek všechny praskliny a trhliny), ve kterých se skrývají škůdci. 

 Upozornění: POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C .

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými  účinky.  
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501   Odstraňte obsad / obal v souladu se zákonem
Hodnocení obchodu na Zboží.cz