ATAK mikrocif 10MC 50ml

Kód: 168
Tip
Značka: AgroBio Opava
259 Kč
Skladem

Doporučujeme na hubení štěnic.

Přípravek pro hubení rusa domácího a lezoucího hmyzu  v interiérech ve formě koncentrátu S účinnou  látkou cyfenothrin.

Z 50 ml koncentrátu zhotovíte 2 litru postřiku. Aplikujte pomocí tlakového postřikovače.

Doporučujeme na hubení štěnic, vhodné v kombinaci s dýmovnicí dobol fumigator 20g.

Forma mikrokapsule způsobuje to, že přípravek  nezapáchá (kvalitní nová „konstrukce“ kapsulek, vhodná do míst, kde není žádoucí zápach)

Díky nové formulaci má přípravek delší dobu účinnosti po provedeném postřiku - účinkuje až 2-3 měsíce (pokud se nesetře)

Detailní informace

Detailní popis produktu

ATAK MikroCit 10 MC je přípravek určený pro neprofesionální použití k hubení rusa domácího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lužkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření. Začíná účinkovat po 6-12 hodinách a působí po dobu 2-3 měsíců pokud nebude mechanicky odstraněn (setřený, opláchnutý apod.).

Dávkování: Doporučená koncentrace aplikační kapaliny: 2,5 % (50 ml prostředku na 2 I vody). Jeden litr aplikační kapaliny vystačí na postřik cca 20 m² plochy. Další informace o dávkování, první pomoci a další důležité informace najdete v příbalovém letáku uvnitř obalu.

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz