ATAK sada na mravence imidacloprid

Kód: 198
Tip
Značka: AgroBio Opava
194 Kč
Skladem

Sada obsahuje: 2ks ATAK Nástraha na mravence Imidacloprid (staničky), 1ks ATAK Nástraha na mravence Imidacloprid (gel) - pro použití samostatně nebo také jako náhradní náplň do staniček.

Proti mravencům + hubí také i mravence farao

Detailní informace

Detailní popis produktu

SADA OBSAHUJE:

2 ks ATAK Nástraha na mravence Imidacloprid (staničky), 1ks ATAK Nástraha na mravence Imidacloprid (gel) - pro použití samostatně nebo také jako náhradní náplň do staniček. Je účinná pro hubené mravenec faraon (Monomorlum pharaonis), mravenec argentinský (Linepithema humile).

ZPŮSOB ÚČINKU:

Účinná látka imidacloprid narušuje v těle hmyzu spojení mezi neurony. To způsobuje poruchy v přenosu Impulsů v nervech, které je smrtelné pro zasažené škůdce. Mravenci jsou lákáni potravními atraktanty obsaženými v gelu. Gel je pak zanášen do hnízd, mezi ostatní příslušníky kolonie, kde způsobuje otravu (kontaktně i  požerově) a následně smrt všech jedinců bĚhem 10 dní, bez ohledu na jednotlivá vývojová stadia (larvy dospělce).

POUŽITÍ:

Bytové prostory (včetně kuchyní).

Potravinářské provozy: Výrobny, výrobní závody, kuchyně veřejného stravování, jatka apod. Sklady: prodejny potravin, skladiště, sklady surovin, sila (mimo prostoru se skladovaným obilím) apod., Provozovny: restaurace, veřejné kuchyně, apod.

Veřejné budovy: Nepřetržitě navštěvované prostory včetně nemocničních oddělení, hotelů, veřejných lázní, obecních budov, kostelů, hal, komunitních center, kin, apod.

APLIKAČNÍ DÁVKA:

Vnitřní prostor (0,35 g/m2) -1 box (stanička) je na 4m2, 1 gel (59) je na 15 m2

Venkovní prostor (0,23 g/m obvod budovy) - 1 box (stanička) je na 6m, 1 gel (5g) je na 22,5 m

Další informace o použití, první pomoci a další důležité informace najdete v příbalovém letáku uvnitř obalu. 

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: neuvedeno

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.   
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obal a nespotřebovaný přípravek jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz