BROS - 007 mravenci a jiný lezoucí hmyz 500 ml

Kód: 258
103 Kč
Skladem

Tekutý přípravek s mikrokapslemi na likvidaci mravenců na okamžité použití. Na použití v domech, na terasách a příjezdových cestách. Zasáhnutý hmyz přenese mikrokapsle přímo do mraveniště, což vede k likvidaci celé populace hmyzu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Mikrokapsle s tekutou náplní likvidují mravence v domech, na terasách, chodnících, cestách, apod.
Díky inovativní formě přípravku - ve formě mikrokapslí - se účinná látka uvolňuje postupně. Produkt se aktivuje po 3 - 4 hodinách po aplikaci a je účinný nejméně 14 dní. Když se hmyz dostane do přímého kontaktu s přípravkem, mikrokapsle se přilepí na jeho tělo a tím se přepraví do hnízda nebo na jiné druhy hmyzu, který nepřišel do přímého kontaktu s přípravkem. Tento mechanismus fungování (tzv. domino efekt) umožňuje eliminovat celou populaci hmyzu.

Návod k použití

Před použitím zatřást. Ze vzdálenosti 20-30 cm navlhčete povrch rovnoměrným nastříkáním (dávka cca 50 ml/m2). Používejte především na místech, kde hmyz hnízdí a konzumuje potravu, a také na praskliny a trhliny (např. v blízkosti potrubí nebo soklů). Na porézní povrchy stříkejte, dokud povrch není důkladně navlhčený (dávka cca 75 ml/m²).

UPOZORNĚNÍ! Pokud ošetřený povrch umyjete, zkracujete tím dobu účinnosti přípravku.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

        Pozor

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po použití výrobku si umyjte ruce.

První pomoc:

Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Vedlejší účinky nejsou známy.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Účinná látka:

cyfenotrín 0,1% (0,1g / 100 g).
Reg.č.: bio/13/D/11/2/CCHLP; BROS 007 proti lezoucímu hmyzu

Datum výroby, datum expiracie a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz