BROS - granule proti mravencům 60 g + 20% ZDARMA

Kód: 288
36 Kč
Skladem

Výrobek na likvidaci mravenců ve formě granulované návnady. Mravenci zanesou jed do hnízda, což vede k likvidaci celé kolonie.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Granulát pro použití proti mravencům v místnostech a jejich bezprostředním okolí, včetně teras, balkónů, altánků, chodníků, příjezdových cest atd.

Návod k použití:

Nasypte cca 10 gramů produktu na hnízdo a cestičky, kudy se hmyz pohybuje. Hmyz následně zanese prášek do hnízda. V místnostech nasypat přípravek na kus kartonu, abychom nezamazali plochy. Mravenci uhynou asi 24 hodin po aplikaci. V případě potřeby postup opakujte. V případě, že jsou hrudky třeba produkt dobře protřepat - preparát neztrácí užitné vlastnosti.
Pokud dojde k odstranění produktu z místa použití větrem nebo deštěm, opakujte postup.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek používejte bezpečně.


         

         Pozor

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Sesbírejte uniklý produkt.
P501 Zneškodněte obsah/nádobu v souladu s místními předpisy.
EUH208 Obsahuje permetrin. Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Nevylívejte do kanalizace, vodních toků nebo nádrží vody.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

permetrin 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g)

Reg.č.: bio/486/D/18/CCHLP

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz