BROS - nástraha na mravence

Kód: 261
64 Kč
Na dotaz

Gel v nástrahové stanici pro likvidaci mravenců ve vnitřních i venkovních prostorách. Gel láká mravence do stanice a odtud je vynesený do mraveniště, kde likviduje celou kolonii.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nástraha s gelovou návnadou pro okamžité použití na likvidaci mravenců v místnostech a jejich bezprostředním okolí.
Past láká mravence, kteří zanesou gel z pasti do mraveniště, a tak zlikvidují celou kolonii, včetně královny.
Nástraha navíc zabraňuje otrávení dětí a domácích zvířat a chrání návnadu před deštěm.

Návod k použití:

Odtrhnout výčnělky, které se nacházejí kolem nástrahy a umístit nástrahu ke vstupu do mraveniště nebo na cestičkách, kudy mravenci chodí.

Působení výrobku se pozoruje již po několika dnech.

Po 4 týdnech třeba past vyměnit za novou.

Nepoužívejte žádné jiné prostředky na likvidaci mravenců v místě, kde používáte nástrahu, ani mravence nezabíjejte, aby se návnada dostala do mraveniště.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

První pomoc:

Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem.

V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře.

V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

imidakloprid 0,03% (0,03 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g).

Reg.č: bio/1529/D/17/CCHLP

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz