BROS - prášek proti mravencům 1 kg

Kód: 270
248 Kč
Skladem

Univerzální, rychle účinkující výrobek pro likvidaci kolonií mravenců ve vnitřních i venkovních prostorách. Lze použít jako prášek nebo vodný roztok.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Prášek proti mravencům určený pro vnitřní prostory a těsné okolí domů: terasy, příjezdové cesty, chodníky, zahradní chatky, apod. Používat jako prášek nebo vodní roztok. Pečlivě vybraná živočišná návnada zaručuje účinnost produktu.

Univerzální způsob aplikace jako:

Prášek na zasypání:

Nasypte asi 10 g přípravku na hnízdo nebo přístupovou cestu k němu. Prášek bude do hnízda zanesený hmyzem a kolonie hmyzu bude zlikvidována.


Kapalina na zalévání:

Rozpusťte 100 g prášku v 2,5 litrech vody, řádně promíchejte a nalejte na hnízdo (asi 0,5 litru na hnízdo). Likviduje hmyz na místě použití preparátu.

Přípravek se používá ráno a večer. Mravenci uhynou asi 24 hoden po aplikaci. Pokud dojde k odstranění produktu z místa použití větrem nebo deštěm, opakujte postup.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečtěte návod k použití. Biocidní přípravek, používejte bezpečně.


      

       Pozor

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Sesbírejte uniklý produkt.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.
EUH208 Obsahuje permetrin. Může vyvolat alergickou reakci.

Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

permetrin 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g)

Reg.č.: bio/485/D/18/CCHLP

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz