BROS - spirály proti komárům 10 ks

Kód: 285
48 Kč
Skladem

Svítící spirála chrání před komáry a muškami po mnoho hodin. Pro venkovní použití. Balení obsahuje 10 ks.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Insekticidní spirála na likvidaci komárů a muchniček ve vnějších prostorách (na zahradách, terasách, apod.). Jedna spirála chrání před hmyzem po dobu až 8 hodin.

Výrobek dosáhne práh účinnosti (75%) do 30 minut a 100% účinnost je dosažena po 60 minut od začátku expozice.

Návod k použití:

Opatrně oddělte spirálu od sousedních spirál (od vnějšího konce). Ohněte kovový výstupek tak, abyste na něj spirálu mohli umístit. Zapalte špičku spirály, sfoukněte plamen a nechejte špičku svítit. Páry, které se uvolňují, účinně likvidují hmyz.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přečtěte návod na použití. Biocidní přípravek, používejte bezpečně.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Po použití si umyjte ruce. Nevdechujte kouř.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další účinky.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

praletrín 0,1% (0,1 g/100 g).

Reg.č.: bio/1448/D/16/CCHLP

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz