SOMI 500g

Kód: 458
Tip
257 Kč
Skladem

Identický produkt s ATAK Somi proti štěnicím a švábům 200g

Práškový insekticid k použití proti lezoucímu hmyzu, včetně švábů, mravenců a pavouků, k ošetření trhlin a štěrbin a dutin v interiéru. Rovněž pro použití ve venkovním prostředí na mravenčí hnízda a jejich okolí. Pro použití v interiérech proti červeným roztočům drůbeže v drůbežárnách.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Práškový insekticid k použití proti lezoucímu hmyzu, včetně švábů, mravenců a pavouků, k ošetření trhlin a štěrbin a dutin v interiéru. Rovněž pro použití ve venkovním prostředí na mravenčí hnízda a jejich okolí. Pro použití v interiérech proti červeným roztočům drůbeže v drůbežárnách.

účinná látka: Deltametrin 0,051%

Pro profesionální a školené profesionální použití.

SOMI lze nanášet přímo poprášením pomocí ručního šejkru, pufrovacího balení, měchu a pístové pistole.

 

Upozornění

 

H410      Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101      Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102      Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103      Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273      Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391      Uniklý produkt seberte.

P501      Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/národními/mezinárodními předpisy.

 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.   

Hodnocení obchodu na Zboží.cz